Индустриализација

ФАБРИКЕ

Пољопривреда - циљеви

  1. Одржива
  2. Конкурентна
  3. Продуктивнија
  4. Технолошки напредна
  5. Повећање сточног фонда
  6. Већа директна подршка пољопривредницима
  7. Завршена комплетна дигитализација пољопривредних система
Удео субвенциjа према цени коштања у млечном говедарству
chart
Субвенција за квалитетне приплодне краве по грлу
chart
Удео субвенција према цени Сектор меса
chart

Изградња, реконструкција и санација система за наводњавање у Републици Србији

Био4 кампус

Енергетика

Реверзибилна хидроелектрана Ђердап З
Реверзибилна хидроелектрана Ђердап З
Реверзибилна хидроелектрана Бистрица
Реверзибилна хидроелектрана Бистрица
Термоелектрана Костолац БЗ
Термоелектрана Костолац БЗ
Пројекат изградње самобалансираних соларних електрана великог капацитета
Пројекат изградње самобалансираних соларних електрана великог капацитета
Ветроелектрана Костолац
Ветроелектрана Костолац

НАФТОВОД И ГАСНА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА

Нафтовод Србија-Мађарска

Капацитет: 5 милиона тона нафте годишње

Вредност: 150 милиона €

Рок реализације: 2026

Гасна интеракцијаСрбија - Северна Македонија

Капацитет: 1,04 милијарде м3 годишње

Вредност: 42 милиона €

Рок реализације: децембар 2027

Naftovod
Проширење капацитета подземног складишта гаса Банатски двор
Проширење капацитета подземног складишта гаса Банатски двор
Повећање складишних капацитета гасног поља Честерег
Повећање складишних капацитета гасног поља Честерег
Енергетска санација стамбених зграда на систему даљинског грејања
Енергетска санација стамбених зграда на систему даљинског грејања

До 2030.

Око 2000 MW нових капацитета за производњу електричне енергије

3 гасне интерконекције капацитета преко 3 млрд. м3 природног гаса из различитих извора

2 нова складишта природног гаса капацитета 1.7 млрд. м3

Нафтовод годишњег капацитета до 5.000.000 тона сирове нафте

Укупне потврђене резерве

Бакар - 9,99 милиона тона (Мајданпек, Бор)

Злато - 375 тона (Мајданпек, Бор, Жагубица)

Сребро - 2.147 тона (Бор, Рашка, Медвеђа, Горњи Милановац, Брус)

Руда литијума и бора - 158,6 милиона тона (Лозница)

Руда молибдена - 237 милиона тона (Сурдулица)

Руда калцита - 1,2 милиона тона (Гаџин Хан)

Процењене потенцијалне резерве

Бакар - 14 милиона тона (Бор)

Злато - 520 тона (Бор, Жагубица, Нови Пазар)

Сребро - 1.396 тона (Бор)

Геолошки потенцијал

Литијум, Бор, Калцит, Кобалт, Никл, Уран, Антимон

Животна средина

До 2027. године:

1.108 КМ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

32 ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

35 ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СА

  • ПРЕКО 80% КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
  • И ИЗГРАЂЕНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА
9

Регионалних центара за управљање чврстим отпадом који покривају

62 ЈЛС

2 400 000 становника

Побољшање квалитета ваздуха

Naftovod

8 приоритетних градова Ниш, Ужице, Зајечар, Ваљево, Београд, Крагујевац, Смедерево, Нови Пазар

200 котлова капацитета од 1 до 50MW биће замењено у јавним институцијама широм Србије

Бор ваздух

(Број дана са прекорачењем дневне граничне вредности сумпор диоксида SO2 у Бору)

Naftovod

Компанија "Ziјin" пустила у рад систем за одсумпоравање 2021. године

Нова топлана на гас (40 MW): изградња 2024. - 2026. године